Sunday, October 08, 2006

6 Thrombón déag is 3 fichid

Ó! tá an t-allas ag sileadh sna slaodaibh liom. Thabharfá an leabhar gurbh é Von Karajan féin ina steillebheatha a bhí ann is mé ag bagairt mo aerbhaitín san aer os comhair Cheolfhoireann Fhiolarmónach Fhíorúil Berlin. Gluaiseacht dheireannach réamhcheol 1812 le Tchaikovsky a bhí á sheinmt againn. Tá a fhios agat - an píosa úd leis na cloig eaglaise ag bualadh agus na canónacha móra ag búireach - ó jaykers - go diail ar fad. Níl aon smacht orm anois agus mé dulta chun donais ar fad leis an aercheol. Tamall ó shin is ar an aerphianó a bhíos i mbun gnó, an Scherzo uimhir a 2 i mion-B-maol de chuid Chopin, nó an scherzo in B-flat minor mar a thugtar air sa Ghealtacht.

Táim thar a bheith sásta leis an bhfreagairt dhearfach a bhfuaireas ó scaoileas mo rún i "Nílim im' Aonar" 30/09/06 . Ní chreidfeá am líon daoine a bhíonn ag gabháilt den aer-ionstramaíocht. Tugann sé ardú meanma is sólás croí dom. Táim ag iarraidh anois aerbhanna ceoil a bhunú - "An tAerbhanna Mór Cuimhnitheach Glenn Miller". Tá roinnt folúntais ann fós do sheinnteoirí ar an aer-theanóir-sacsafón agus ar an aerchlairnéid. Má tá suim agat chuir do CV go www.aercheol.org.

Ansan, 'sé an chéad chéim eile atá ar intinn agam ná féile a bhunú. Tá cáil cheana féin ar chathair Chorcaí mar 'Cathair na bhFéilte" - bhuel má táir chun bolscaireracht Chomhairle na Cathrach a chreidiúint ach go háirithe. Anois i dteannta le Féile an Jazz, Féile an Scannáin, An Fhéile Thraidisiúnta 7rl beidh "The Beamish Cork International Festival of Air Music" nó "Féile Idirnáisiúnta Chorcaí Béamish an Aercheoil". Beidh an fotheidil i ndroch-Ghaeilge i gcló Gaelach beag bídeach ar an gclár chun go mbeimid i dteideal deontas a fháilt ó Fhoras na Gaeilge agus b'fhéidir cúpla pingin leis ó Ghéill-Tactadh. Anois agus olltoghcháin ar na bacáin beimid ag súil le deontas fláithiúil ó John O' Donohue chomh maith. Beidh ceolchoirmeacha i dTigh an Opera, agus seisiúin neamhfhoirmeálta sna pubanna. Beidh ceardlanna á reachtáil chun stíleanna éagsúla na healaíne nua seo a thaispeáint agus léachtanna le aoi-chainteoirí, a dhein Ph.Ds ar an genre, ó champais na Stát Aontaithe. Beidh buaic-phointe na féile ann nuair a bheimid ag iarraidh bheith liostáilte i Leabhar Curiarrachtaí Guinnness (nó an Guinness Book of Records mar a thugtar air sa Ghealtacht) mar an Aerbhanna Ceoil is mó riamh (bhí an Rince Céilí is mó riamh i lár na gcathrach anuraidh.) Ó!, a chara na páirtí, samhlaigh an radharc iontach maorgúil is sinn go léir ag máirseáil síos Pana* - na mílte againn - scoth na n-aercheolteoiri ó gach mór-roinn is beag-roinn.....

"Seventy six trombones led the big parade,
With a hundred and ten cornets close at hand.
They were followed by rows and rows,Of the finest virtuosos,
The cream of every famous band.

Seventy six trombones caught the morning sun,
With a hundred and ten cornets right behind.
There were over a thousand reeds,Springing up like weeds,
There were horns of every shape and size.

There were copper bottom timpani in horse platoons,
Thundering, thundering, all along the way.
Double bell euphoniums and big bassoons,
Each bassoon having its big fat say.

There were fifty mounted canons in the battery,
Thundering, thundering, louder than before.
Clarinets of every size, And trumpets who'd improvise
A full octave higher than the score!

Seventy six trombones hit the counterpoint,
While a hundred and ten cornets blazed away.
To the rhythm of Harch! Harch! Harch!All the kids began to march,
And they're marching still right today!

Seventy six trombones led the big parade,
when the order to march rang out loud and clear.
Starting off with a big bang bong on a Chinese gong,
by a big bang bonger at the rear.

Seventy six trombones hit the counter point,
while a hundred and ten cornets played the air.
Then I modestly took my place as the one and only bass,
and I oompahed up and down the square."

Yee-Haw. 5th Avenue, ní fhaca sibh a leithéid riamh.

An bhfuil éinne ann a chuirfeadh leagan Gaeilge ar na liricí éirimiúla aeracha thuas? Cabhródh san linn agus sinn ag iarraidh an deontas a tharrac.

Uainn go léir anseo in #37 "Chetwynde Downs" - - - Slááán Tamall

FRC

* Pana = Sráid Naomh Pádraig, príomh sráid siopadóireachta i gcathair Chorcaí.

2 comments:

Mo Dhuine said...

Thar cionn a Mhí :)

Mo Dhuine said...

nó "excellent" mar a thugtar air sa Ghealtacht.