Friday, August 24, 2007

Ceolchoirm na Stones

A leithéid de shotal; Seánie a rá liom gan a bheith ag stánadh ar mhná a bhí níba óige na m'iníonacha féin. Ní rabhas ag stánadh - bhíos ag breathnú go discréadach orthu agus conas a bheadh a fhios acu - nach rabhas ag caitheamh spéaclaí dearthóra dorcha, na cinn timfhillteacha treindí a cheannaíos go speisialta i gcomhair na hócáide. Ach chun an fhírinne a rá bhí sórt diomá orm mar ná raibh an oiread san de mhná óga friseáilte ann - matrúin aibí ar chomhaois liom fhéin don chuid is mó a bhí i láthair - iad ag iarraidh laethanta milse a óige a áthbhlaiseadh. Ach de réir mar a bhí an lá ag dul ar aghaidh agus an rac-cheol ag dul i bhfeidhm orm agus an braon ag dul siar bhí na mná úd ag éirí níos óige agus níos dathúla.

Thosnaíos ag jiveáil le bean thónach stóinsithe ón Chabhán (an chuimhin le héinne an 'jive' - á ní chuimhin is dócha). Samhlaíodh dom go rabhamar i ngrá lena chéile. Nuair a thosnaigh Mick Jagger ar amhrán mall a chanadh rugas greim docht uirthi i waltz pluc le leiceann. Ansan go hobann chuala, ós chionn an cheoil amplifeáilte, guth bagrach lastiar díom "Fan glan ó mo mháthair, a chladhaire shiúraigh mhaoil ramhair". Dar ndóigh, bá i mBéarla na mbanríon a tháinigh an bheannacht ón slataire d'fhear óg. "you sleazy fat baldy @@@@. Huh? sleazy? bhuel b'fhéidir, ach ramhar? níl ann ach maróg bheag. Agus 'maol'; tá mo chlár éadan ag culú beagaínín, sin an méid. Tháinig Seánie i gcabhair orm agus nuair a chonaic an t-uasal Oedipus na géaga tatúáilte muscalaigh chúlaigh sé go tapaidh - agus chúlaigh mise leis ar eagla na heagla.

Ach níor ligeas do eachtra bheag mar sin chuir isteach ar an lá. Ar mh'anam ach go rabhas ag baint súp as an gceolchoirm - ag racáil liom sa bháisteach agus sa láib. Tar éis tamaill níorbh é Mick Jagger a bhí ar an stáitse ach mé fhéin, i m'amhránaí agus i mo phríomh-ghiotáraí sa Gormachaí Míshásta Delta Blues Band ag leadradh mo Fender Stratocaster samhailteach:-

"Ah cahnt geht no-oh Satis-fac-shu-un,
Ah cahnt geht no ...(dan nah dan nah dah dah dah)"

Chun críoch dhramatúil a chuir leis an amhrán, thugas léim mhór as mo chorp - suas suas san aer, an dá chois scartha amach, mé ag batráil na téada. Ach ó mo léan, mo chreach, nuair a thánaig mé anuas, ní raibh na wellies ábalta gréim a fháilt ar an bhfód fliuch sleamhan, do landálas ar mo thóin, ar scaradh gamhail, cos amháin i dtreo Washington, an ghéag chlé sínte caoldíreach ar Chearnóg Dhearg Mhoscó.

Aáááééééííííóóóóúúúú!

Thug féar an otharchairr instealladh dom chun an phian dofhulaingthe a mhaolú agus sciobadh chun an A & E mé. D'fhágadadar ansan mé i measc na ndruncaérí, na ndrugairí agus dríodair na ceolchoirme. Cheapas nach mbeadh siúl na gcos agam go deo deo arís. Ach baochas le Dia, ní raibh aon damáiste fadthéarmach déanta. Chaitheadar amach mé an mhaidin dar gcionn tar éis x-gathú.

Ní raibh mórán fonn cainte ar Sheánie ar an mbóthar anuas dúinn. Is dócha nách róshásta a bhí sé le críoch anabaí gan choinne na cheolchoirme.

"Nach dúirt mé leat!" arsa Jocelyn nuair a chonaic sí mé ag bacadaíl an doras isteach.

Bhí t-léine speisíalta priontailte agam i gcomhair an tseó - "Racaire Rocach na Bliana- 2007" (nó Wrinkly Rocker mar a thabharfadh fear na Gaeltachta air) Is féidir liom a mhaíomh go raibh an teideal tuillte agam.

Ach má thiocfaidh na Stones ar cuairt arís ar oileán seo na Naomh is na nOllamh, fanfadsa aige baile agus ceannóidh mé an DVD.

Uainn go léir anseo in #37 "Chetwynde Downs" - - - Slááán Tamall

FRC

Thursday, August 16, 2007

Turas ó Thuaidh

Beimid ar an mbóthar ó thuaidh dé hAoine, ár dtriail ar Bhaile Shláine i gcomhair cheolchoirm mhór na Rolling Stones ar an Sathairn. B'é Seánie, athair mo gharmhic; Jack, a thug cuireadh dom dul ina theannta agus níos tabhachtaí fós b'é a cheannaigh na ticéidí. Duirt sé gur theastaigh uaidh ardú meanman a thabhairt dom tar éis tubaist Long John ach eadrainn fhéin creidim gur cheannaigh sé an ticéid do bhean éigin ar dtúis ach gur theip ar an bplean ar chúis amháin nó ar chúis eile. Ach cén dochar, caithfidh mé a admháil go bhfuilim ar bís. Féirplé do Sheánie, bhí a fhios aige go bhfuilim ag marachtaint sna seascaidí agus sna seachtóidí fós. Táim tar éis slám mór CDeanna de chuid na Stones a cheannach agus iad ag blastáil leo ar ardfhuaim de ló is d'oíche anseo san oifigín ó bhfuaireas an deascéal.

Ní rabhas ag caint anseo, nó b'fhéidir ag scríobh ba chóra dhom a rá, fé chúrsaí an teaghlaigh núicléigh anseo in #37 "Chetwynde Downs" le tamall maith mar bhí baill áirithe den ál ag bagairt gach sórt pionóis, idir dleathach is mídhleathach orm, ó bheith ag déanamh béadchaint orthu tríd an idirlíon. Ach rith sé liom ná fuil mórán seans go gcloisfidh siad faic mar gheall ar mo thuairiscí anseo ó táim ag scríobh i dteanga atá imithe in éag ainneoin bholscaireacht lucht tionscal na dteangan. Mar sin, seo liom.

Ar aon nós, mar a bhíos ag súil leis, níor fhan an "pháirtnéireacht" idir Seánie agus m'iníon Daphne i bhfad i ndiaidh theacht ar an saol dom' chéad gharmhac, jAc (sic) Cloudburst Bartholomew. D'ainneoin an ghaoil íogair eadrainn ar dtúis d'éiriomar mór lean chéile le himeacht aimsire ó bheith ag roinnt chúram Jack eadrainn. Is cuimhin liom nuair a bhuaileamar le chéile don chéad uair agus nuair a thug sé "Mí" orm gur tháinig colg orm. "Munar mhiste leat," a d'fhreagraíos go grod, " 'Mr. Watson' duitse, ní úsáideann ach cairde 'Mí' ". Ach d'iompar sé ina athair stuama freagrach. Is beag oideachas a bhí air agus ní raibh ach jabanna fánacha suaracha aige go dtí sin. Bhí post mar bhonséir i "Cloisterphobia" an club oíche áitiúil ar feadh tamaill. Ach ar mh'anam, nár thóg sé síob ar dhroim an tíogair cheiltigh ag an am caoi. Cheannaigh sé sean-thocailteoir agus chuaigh sé isteach sa bhildeál mar fho-chonraitheoir, Anois tá meaisíní breá de gach saghas agus gach tomhas aige agus foireann (Polannaigh dar ndóigh) amach ag obair ar shuíomhanna ar fuaid an chondae dó. Agus an t-airgead ag bailiú go tiubh ina gcúntaisí. Tá's agamsa óir is mise atá i bhfeighil na gcuntaisí dó.

D'fhágadar an litriú áiféisach san "jAc" nuair a thosnaigh an leanbh ag dul ar scoil agus is gnáth Jack anois é. Ach b'fhéidir gur chóir dóibh an litriú úd a choimeád chun idirdhealú a dhéanamh idir é agus an ceathrar "Jack" eile atá ar aon rang leis. Tá ceathrar "Darren" agus triúir Chloe sa rang chomh maith.

Bhí an leasainm "Tattoo" ar Seánie tráth de bharr an ghealaraí ealaíne a bhí leata ar fud a chraicinn. Ach anois agus é ina fhear gnó tá áiféala air agus tá lia léasair ag déanamh go maith astu ag iarraidh na cinn is feiceálaí a ruaigeadh. Ní chaitheann Seánie léinte le muinchillí gearra a thuilleadh ach tá súil agam go mbeidh t-léine á spórtáil aige ar an Sathairn so chugainn. Bheadh sé cool a bheith i dteannta fear agus cnuasach tatúanna á taisteáint ar na géaga aige ag ceolchoirm raic.

Anois, ó chuala Jocelynn mar gheall ar ár dturas, tá sí ag gabháilt dom;

"Ó Dhaid, caithfidh tú bheith cúramach, ná téir that fóir, tog bog é, coinnigh guaim ort fhéin"

Jocelyn, nó Lynn mar a thugann sí uirthi féin anois, sin an t-aon ball dem ochtar clainne a bhíonn cúpla nóimeat le sparáil aici anois is arís chun labhairt lena hathair.

Ná teir thar óir? le cén rud? Coinnigh guaim ort féin? Huh! canathaobh? Ní leanbh saonta mé - ní seanfhear dóite le zimmerfráma agus Alzeimers mé fós. An mbeadh sise sásta éisteacht leis an gcomhairle céanna gan iarraidh uaimse tar éis di bheith ar lár an oíche go leir in éineacht lena leannán. "Ní mór duit bheith cúramach, tá súil agam ná chuaigh tú thar fóir agus gur choinnís smacht ort féin"

Dúirt Seánie dom gur iarr sé air aire maith a thabhairt dom, ambaist. A leithéid de shotal.

Tabharfaidh mé cúntas daoibh ar an lá mór an tseachtain amach romhainn. San idirlinn caithfidh mé roinnt cleachtaidh a dhéanamh ar an aerghiotár i gcomhair na ceolchoirme. Tagaigí isteach liom sa churfá.

"I met a gin soaked, bar-room queen in Memphis,
She tried to take me upstairs for a ride.
She had to heave me right across her shoulder
'Cause I just can't seem to drink you off my mind.

It's the honky tonk women
Gimme, gimme, gimme the honky tonk blues."

Uainn go léir anseo in #37 "Chetwynde Downs" - - - Slááán Tamal

FRC