Thursday, June 16, 2011

HAPPY GLOOMSDAY?


Ná creidigí gach a léann sibh sna meáin. Níl aon scoilt nua ann i measc lucht eagraithe GLOOMSDAY. Níl baint, páirt ná ról againn leis an dream úd a thugann siad MURPHY HAPPY GLOOMSDAY orthu féin. Níl ach GLOOMSDAY oifigiúil amháin ann agus mise i mbun a eagraithe. Bhí scoilt againn cheana agus is leor sanOliver Sinjin Fogarty, otairinealaraingeolaí sa CUH agus file amaitéarach a bhunaigh an bhréag-Gloomsday nua. Maíonn sé go raibh an iomarca béim ag GLOOMSDAY ar an ól. Cinnte, nach bhfuil an scéal Useless Eulogies bunaithe ar ragairne óil trí thithe tabhairne Chathair Chorcaí sa bhliain 1904. Bhí ana-dhúil aige i Cork Dry Gin tráth, ach tá Oliver Sin-Gin glan i gcoinne aon saghas alcóil anois ó ghlac sé an phleids agus liostáil le AA. N'fheadar a raibh a fhios ag Grúdlann Murphy gur féile thirim a bhí i gceist nuair a thugadar urraíocht dó. Ach an rud is áiféisí ar fad is ea an mana agus an bheannacht "Happy Gloomsday". Ní luíonn na focail 'happy' agus 'gloom' ró-chompórdach le chéile in aon teanga.


Ach bíodh aige, is cuma sa diail liom. Beimidne ag tosnú ar an bpubchrál ar a hocht anocht sa Hi-Bi (má ligfear isteach sinn) Fáilte roimh cách, éadaí Éadbhardacha má tá siad agaibh. Ní mór dreach duairc dorcha a bheith ar gach éinne.


Dar ndóigh tá a agenda rúnda féin ag an bhFógartach. Tá cloch sa mhuinchille aige domsa le blianta fada. B'eisean a chéadchum an dán úd - "The Cart". Mise a dhein aistriúchán Gaeilge air le haghaidh amhráin leis an Gormachaí Míshásta Delta Blues Band. Cuireadh ar an gcuraclam é fén ainm "Cartagena" agus tugadh m'ainmse mar an té a chum- Ní raibh aon tagairt ann do Oliver Sinjin bocht. B'fhéidir gur cuimhin libh é, b'é an chéad líne ná "Tháinig cairt ó Chartagéna"


Uainn go léir anseo in #37 "Chetwynde Downs" - - - Slááán TamallFRC

Friday, May 20, 2011

Céad Míle FáilteA Bhanríon, a chroi,Céad Fáilte go dtíDaonphoblacht Chorcaí,Ar bhruach glas na Laoi.Tuesday, March 08, 2011

Lá Idirnáisiúnta na bPancóg
Lá Idirnáisiúnta na mBan Sona dhaoibh, a Mhná uilig na Blagtachta

ACH CÁ BHFUIL NA PANCÓGA?
Dhá fhéile ag teacht salach ar a chéile. Féile thraidisiúnta theolaí shólásach na Críostaíochta agus ceiliúradh réabhlóideach scáfar lucht dó na gcíochbheart. Mo bhean a rá nach bhfuil an t-am inniu aici tabhairt faoi na pancóga mar go bhfuil sí ag freastal ar aifreann speisíalta i gcomhair na mban. Cad atá ag titim amach in aon chor i saol na hEaglaise, ba chóir dóibh a bheith ag moladh dos na mnáibh fanúint sa bhaile chun aire a thabhairt dos na fearaibh.

Níl saoirse na mban ag teastáil sa tigh seo, táim a rá leat, mar is ag mo phairtí Ethyl atá an chumhacht go léir. Deachtóir cruthanta de bhean rialta a cheapann gur leor deich nóimeat ar fhleasc a droma uair sa mhí chun a dualgaisí pósta a chomhlíonadh. Níl ionamsa ach DIYeoir chun sconnaí atá ag sceitheadh a dheisiú, chun bolgáin a mhalartú agus chun an phlásóg a bhearradh. Táim go huile is go hiomlán féna smacht, féna cois, féna hordóig, féna hordú. Sé an dála céanna ag na cailíní, ní chíonn siad ina n-athair ach cárta plaisteach chun díol as a n-ardstíl marachtála agus tiománaí taicsí chun iad a thabhairt abhaile ó phub is ó chlub..

Dheineas roinnt pancóg dom fhéinig. Ní rabhadar thar moladh beirte, chun an fhírinne a rá, Ach nuair a steallas roinnt seiríse orthu in ionaid síoróipe, ní rabhadar ró-dhona.

Uainn go léir anseo in #37 "Chetwynde Downs" - - - Slán Tamall

FRC