Friday, September 07, 2007

Imeacht na gCrustaithe

Táid bailithe leo fé dheireadh - cuireadh chun bóthair iad. Tá an gort glanta, an pháirc tréigthe. An sean-dair leathanghéagach ar a dtugtar "the Hanging Tree" go huaigneach aonarach anois. Agus an tír ag comóradh "Imeacht na nÍarlaí" - is ag ceiliúradh "Imeacht na gCrustaithe" atáimidne anseo i Chetwynde Downs

Thug Connie Cooney cead do scata fánaithe nua-aoiseacha ó Shasana cur fúthu sa pháirc, lámh le Chetwynde Downs, mar agóid nuair a dhúiltíodh cead pleanála dó blianta ó shin. New-age travellers a thabarfadh fear na Gaeltachta orthu, hippies nó crusties a bhí iontu dar leis na comharsain. Anois tá daoine ag éirí cumhach agus nostáilgeach ina diaidh, á rá cé chomh dathannach is a bhíodar agus conas a chuireadar le héagsúlacht na háite. Huh! - an dream céanna a bhí ag tabhairt crustaithe salacha orthu tráth agus imní mhór orthu fé luach a gcuid tithe. Is cuimhin liom an ruaille buaille a bhí ann fé théad gabhar a bhíodh ag gabháil timpeall Chetwynde Downs ag ithe bláthanna agus tor ar fuaid na háite. Ní raibh aon taithí ag an úinéir, fear óg ó bruachbhailte Bhermingham ar ainmhithe feirme.

I ndáiríribh, ní mór an líon díobh a bhí fághta nuair a dhíol Connie an pháirc tar éis dó a fheactais fhada i gcomhair athchriosithe agus cead pleanála a bhuactaint fé dheareadh. D'fhill chuid acu abhaile ar an 'mórthír' tar éis an saol maith a thríáil ar an oiláinín ceilteach glas s'againne. Fuair roinnt eile postanna cearta agus bhogadar ón a gcuid típíanna agus a gcuid carabhán go dtí tithe concréite. Sílim gurbh iad an ghlúin óg a chur deireadh leis an mbrionglóid idíleach. Níor thaitin an lipéad "crusty" a chaith na páistí eile ar scoil leo - ba mhó a ndúil i lipéid dearthóra. Agus dar ndóigh mar a thárla riamh i stair mhí-ámharach na tíre, d'éirigh sliocht na bplandálaithe níos Éireannai ná na hÉirinnigh féin. Ní déarfainn "níos Gaelaí" sa chás seo. Bhí an glaoch chéanna ag an t-aos óg ar chluichí ríomhaire, cheol Meireacánach, sobail Astrálacha agus bia dúchasach mar phítseanna, burgair agus 'scallóga le curaí.' is a bhí ag a gcomhaoisigh áitiúla.

Tá roinnt des na h-iar-nua-aoisigh anseo i Chetwynde Downs anois. Cuir i gcás uimhir 51, "Heidiville" - 'sé fear na ngabhar, Clinton Wenlock, atá ina chónaí anois ann. B'fhéidir go bhfaca tú a ghrianghraf ar na nuachtáin le déanaí nuair a fuair sé gradam ór ó Bhord Bia as a "Granny's Traditional Organic Irish Kitchen Feta". Ní óna chistin féin a tháinig an cháis, ach, a bhuí leis an IDA, ó fhoirgneamh úrnua, san eastát tionscail ar imeall an bhaile. Fiche atá fostaithe aige ann - Polannaigh don chuid is mó dar ndóigh. Agus níl sé ag brath ar a théad féin a thuilleadh i gcomhair a fheta traidisiúnta Éireannach, tagann an t-amhábhar chuige i dtancaeirí móra ón mBulgáir. "Déanta in Éirinn" atá an cháis féin dar ndóigh.

Tá Clinton ina chaptaen ar an gcumann gailf sa lá atá inniu ann. Tagann pus ceart air má mheabhraíonn éinne dó, an uair úd a mbíodh sé ag rith le báiní timpeall Chetwynde Downs ag iarraidh a chuid gabhar fiáin a locadh.

Maidir le Connie Cooney - á! Connie bocht. Tuilleadh le teacht........

Uainn go léir anseo in #37 "Chetwynde Downs" - - - Slááán Tamall

FRC

No comments: