Wednesday, December 20, 2006

Soilsí Nollag

Tá a lán caint sna meáin fé láthair faoi bhaol lándorcaithe (nó mar a déarfadh fear na gaeltachta 'blackout') le linn séasúr na nollag de bharr an tarraic ollmhóir ar an gcóras aibhléise. N'fheadar ar chóir dúinne sa tigh seo roinnt den mhilleán a ghlacadh. Seo tuairisc a sheolas tar éis Nollag 2001.

" Manamandiail, ní féidir iontaoibh a chur in éinne. Níor thugas aon cheann do Clifden nuair a d’iarr sé airgead orm chun soilse nollag nua agus roinnt maisiúcháin eile a cheannach, thugas seic bán sínithe dó. Bhíos as baile ar feadh dha lá an tseachtain seo chaite, agus nuair a thánag abhaile níor chreideas an radharc a bhí ós mo chomhair amach; an tigh go léir clúdaithe le soilse, bolgáin mhórá, fhada, chasta, ribín-soilse, bána, dearga, buí, ag glioscarnach, ag loinniú is ag preabarnach. Fear sneachta leictreach i lár na plasóga, fíoracha ar thomhas nádúrtha le naomhluanta neon den Teaghlach Naofa istigh sa ghrianán. Nach fada an bóthar a chuireadar díobh ón stábla uamhal i mBeitheal go dtí ár gconservatory PVC nua-Victeoireach le gloinniú dúbailte, glais tríghníomhacha agus teas lárnach. Ar bhárr an dín, Santaí meidhreach lena réinfhianna ag sodar ó bhinn go binn, agus mar bhárr ar an donas, ar bhiorr na haeróga, síóg ag rince an can-can.

Ó, an náire, an deargnáire!. Sinn inár gceap magaidh sa chlub gailf. A leithéad de thaispeántas gáiréadach, a leithéad de chomóntacht nua-rachmasach. Cumann na n-Áitritheoirí Chetwynde Downs ag rá go scriosfar an seó gáifeach seo luachanna na dtithe is ag maíomh gur chóir cead pleanála a bheith fachta roimh ré. Údaráis an aerfoirt ag éileamh go laghdeoimís cumhacht na soilse ar eagla go gcuirfimís eitleáin ar mhíthreoir. Na Gárdaí ag cleamhsán faoin tranglam tráchta de bhárr na sluaite ag teacht chun an taispeántas a fheiscint. Daoine ag bualadh ar an bhfrontdoras chun a fháil amach cá bhfuaireamar fíoracha an Teaghlaigh Naofa. Sinn go léir bodhraithe ag Buachaillí an Dreólín ó Bhloc an Phiarsaigh i mbun bhacachais ar na cuairteoirí amuigh lena véarsa amháin de "The Wran, the Wran, the king of all birds". An córas á thripeáil go rialta de bhárr forualaigh. Agus mo chúntas reatha laghdaithe £1253.68 (Euro1591.83)

Níor cheapas, nuair a chuaigh Clifden le innealtóireacht leictreach in UCC, go mbeadh sé ag baint úsáid as ár dtighne mar thionscnamh experimenteála. Agus an t-airgead go léir a chaitheamar ar scoileanna príobháideacha. Bah Humbug! "

Tá na blianta ag scinneadh thart, nach bhfuil?. Agus galar seo na dtaispeántas soilse scaipthe i ngach aon áit anois, níl duine ná deoraí ag tabhairt aird ar bith ar ár maisiúcháin bhladhmacha ghlioscarnacha anois.

Agus Clifden, creid é nó ná creid, ach ina mhac léinn fós. N'fheadar an máistreacht nó dochuireacht atá á ghabháilt aige fén am seo - ach mise ag íoc as an gcúram costasach dar ndóigh.

Uainn go léir anseo in #37 "Chetwynde Downs" - - - Slááán Tamall

FRC

1 comment:

aonghus said...

Nach maith a sheasann na sleachta an t-aimsir, mar sin fhéin.

Sról ort!